FloraHolland kiest voor R-Connect

Beschrijving

RFID faciliteert de interne logistiek van de 320.000 bloemenkarren die op de 5 sites van FloraHolland in omloop zijn. Alle karren zijn uitgerust met een RFID tag waarvan de gegevens worden verzameld op meer dan 120 detectiepunten. Met deze informatie worden processen m.b.t. aanvoer, verkoop en distributie aangestuurd doorheen het parcours dat de bloemenkarren afleggen.

De aansturing gebeurt via een communicatiepakket, in het vakjargon middleware genoemd, dat de informatie verzamelt via de verschillende RFID leesapparaten (readers) en deze intelligent verwerkt voor verdere toepassingen zoals processturingen en bedrijfssoftwarepakketten.

R-Connect, het Aucxis middleware pakket, werd bij FloraHolland ingezet op de exportlocaties Aalsmeer en Naaldwijk en maakt een centraal beheer van alle RFID apparatuur mogelijk over de verschillende sites heen.

Media

Gallery